FMV - Oudstrijdersstraat 9 | 2140 Borgerhout (Antw) | T: 03 204 10 10 | secretariaat@fmv-vzw.be

 
 

Home

Activiteiten

Dakira - koffertentoonstelling

Gepost in Activiteiten

Flyer recto 
De DAKIRA - koffertentoonstelling geeft u de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier rond het thema migratie te werken. De koffer bevat 8 banners waarop verschillende thema's met betrekking tot de Marokkaanse migratie aan bod komen: tewerkstelling, huisvesting, sociaal leven, cultuur, tradities, de toekomst. De banners zijn oprolbaar en zeer gemakkelijk met de auto te vervoeren. Er hoort een educatief pakket bij met vragen, weetjes en opdrachten om in groep te werken rond het thema migratie. Met onze publicatie over de geschiedenis van Marokkaanse migratie in België krijgt u ook voldoende achtergrond informatie om rond dit thema binnen uw klas, school of organisatie aan de slag te gaan. 
 
Om deze koffertentoonstelling uit te lenen kan u terecht bij onze verschillende secretariaten: 
 
FMV Gent - Pannestraat 1 - 9000 Gent
FMV Brussel - Hovenierstraat 82 - 1081 Koekelberg (de tentoonstelling is beschikbaar in het Nederlands en het Frans)
FMV Antwerpen - Oudstrijderstraat 9 - 2140 Borgerhout
 
Indien u interesse heeft in onze mobiele kofferexpo dan horen wij het graag. We zijn steeds enthousiast om samen te werken rond het thema migratie en erfgoed.  We bieden tevens vorming en begeleiding aan bij het gebruik van de koffertentoonstelling. 
 
 

Over Dakira

Gepost in Activiteiten

Op 17 februari 1964 ondertekenden België en Marokko een verdrag over de werving van Marokkaanse arbeiders voor de Belgische industrie. De 50ste verjaardag van dat akkoord in 2014 vormde voor de Federatie van Marokkaanse Verenigingen (FMV) en haar aangesloten ledenorganisaties een unieke aanleiding om een initiatief te nemen rond het erfgoed en de geschiedenis van de Vlaams-Marokkaanse gemeenschap. Dat project werd uiteindelijk DAKIRA (herinnering) gedoopt en kon van start gaan in het voorjaar van 2013...

DAKIRA brengt een overzichtelijk verhaal, goed geïnformeerd, maar ook toegankelijk voor het brede publiek. Dat verhaal is natuurlijk niet volledig. Daarvoor is het (historisch) Vlaams wetenschappelijk onderzoek nog te weinig gevorderd en bevat het te veel hiaten. In vergelijking met bijvoorbeeld de buurlanden Frankrijk en Nederland, werden in de Vlaams-Marokkaanse gemeenschap ook nog nauwelijks erfgoedinitiatieven ontplooid. Veel interessante voorwerpen, getuigenissen en documenten blijven nog verborgen. DAKIRA hoopt dat mee te verhelpen. De tentoonstelling, brochure en andere instrumenten zetten aan tot meer erfgoedbewustzijn. Het project hoopt dat uit reflectie en dialoog een nieuwe dynamiek kan groeien, die aanzet om sporen te ontdekken en te ontsluiten.

De overzichtstentoonstelling werd in 2014-2015 in zeven steden getoond. Als afgeleide van deze grote expositie realiseerde het FMV in de loop van 2015 een koffertentoonstelling die vanaf 2016 op tal van andere locaties in Vlaanderen en Brussel kan worden opgesteld. Naast deze expo’s belicht een begeleidende publicatie het verhaal van de Marokkaanse migratie en de Marokkaanse gemeenschap in Vlaanderen. Deze publicatie kan ook als een cataloog van de tentoonstelling worden beschouwd en bevat onder andere reproducties van de belangrijkste tentoongestelde stukken. Ook hiermee wenst DAKIRA referenties aan te bieden en impulsen te geven aan onderzoek en erfgoedzorg.

Doorheen het traject mondde DAKIRA – HERINNERING 50 jaar Marokkaanse migratie (1964-2014) uit in een overzichtstentoonstelling en afgeleide kofferexpositie, een publicatie, een informatieve website, een educatief aanbod voor schoolgaande jongeren en diverse culturele evenementen verspreid over verschillende locaties in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (zie kalender). 

Dit project is mogelijk gemaakt met de steun van de Vlaamse Overheid: Agentschap Kunsten en Erfgoed, De Vlaamse Gemeenschapscommissie en Erfgoedcel Mijn-erfgoed. Inhoudelijk kreeg het project mee vorm door: KADOC KU-Leuven, Moussem Nomadisch Cultuur en Kunstencentrum, MIAT, C-MINE, De Centrale, Mijn-erfgoed. Ook alle vrijwiligers en lidafdelingen van de Federatie van Marokkaanse Verenigingen zijn wij dankbaar voor hun inbreng! 


Sint-Niklaas

Gepost in Activiteiten

Van 23 december 2015 tot 25 januari 2015 is de DAKIRA tentoonstelling te bezichtigen in de tentoonstellingszaal Zwijgershoek te Sint Niklaas

Samen met DAKIRA kan u ook genieten van de aansluitende tetoonstelling over 50 jaar Turkse migratie 'Miras' en foto's en verhalen van gastarbeiders in het Waasland door Karel Heirbout 'De Roestduivels'

Er worden rondleidingen met gids aangeboden

Zondag 28 december vindt er een familiedag plaats met rondleiding en activiteiten

Meer informatie vindt u op http://www.sint-niklaas.be/nieuws/expo-50-jaar-migratie-miras-dakira-en-de-roestduivels

 

 

Leuven

Gepost in Activiteiten

Van 03/09/2015 t.e.m. 11/01/2015 is de expo DAKIRA te bezichtigen in KADOC  - Vlamingenstraat 39, 3000 Leuven 

De tentoonstelling wordt gelijktijdig getoond met de portrettenreeks 'Les Gazelles' van Malou Swinnen en er is een specifiek luik over de Marokkaanse gemeenschap in Leuven. 

 Tijdens de expo worden er allerlei workshops georganiseerd voor het publiek: henna schilderen, erfgoedwandeling door Leuven, Arabisch schrift, Marokkaanse theeceremonie, kennismaking met Islam, getuigenissen van bekeerde moslima's, dans en cultuur.  

http://www.erfgoedcelleuven.be/nl/dakira-50-jaar-marokkaanse-migratie

19.02.2014: Academische lezing: kort na de feestelijke opening van de tentoonstelling organiseerden de Universiteit Antwerpen (CeMIS), KU Leuven (KADOC) een lezing en panelgesprek met als titel “Een halve eeuw Marokkaanse migratie, van een gedeelde geschiedenis naar een gedeelde toekomst”. Ter gelegenheid van de 50ste verjaardag stonden we stil bij de impact van deze grootschalige arbeidsmigratie. Verschillende stemmen uit het middenveld en de academische wereld kwamen aan bod om de Marokkaanse migratie in een ruimer wetenschappelijk en maatschappelijk kader te plaatsen. Deze activiteit ging door in het Felixpakhuis. Na het panelgesprek konden de talrijk gekomen deelnemers een bezoek brengen aan de tentoonstelling.

27.11.2014: Wetenschappelijke studiedag UA – KU Leuven: om het onderzoek naar de Marokkaanse migratie en gemeenschap in een groter perspectief te plaatsen, organiseerden CeMIS, het departement geschiedenis van de universiteit van Antwerpen, KADOC, IMMRC-KU Leuven in samenwerking met de Federatie van Marokkaanse Verenigingen op 27 november 2014 de multidisciplinaire studiedag “50 jaar Marokkaanse migratie, terugblik, stand van zaken en onderzoeksagenda voor de toekomst” waarbij de Marokkaanse migratie en gemeenschap vanuit onder meer cultuurhistorische, etnologische en sociologische invalshoeken werd benaderd. Vier boeiende sessies - (1) het historische perspectief op de Marokkaanse migratie, (2) kennisoverdracht en leeromgevingen (3) belangrijke levensloopmomenten en (4) inter- en transnationale identiteiten en praktijken - boden een caleidoscoop aan inzichten waarin culturele en religieuze praktijken als een rode draad doorheen het verhaal van deze gemeenschap loopt. De vier sessies boden een interessante kijk op diverse aspecten van de Marokkaanse migratie en gemeenschap. De papers werden verzameld met de doelstelling ze te publiceren in een wetenschappelijk verantwoorde uitgave.

31.01.2015: Op vraag van de dienst Diversiteit van de stad Leuven stelde projectpartner KADOC in overleg met de coördinator van FMV op het inspraakforum Bruggen bouwen tussen culturen het DAKIRA-project voor als voorbeeld van een good-practice samenwerking tussen een socioculturele organisatie en een collectie-beherende erfgoedinstelling.

25.10.2015 Afsluiting van de expo in Leuven met een Marokkaanse souk waaraan verschillende handelaars met Marokkaanse achtergrond deelnemen met aansluitend een gespreksavond en optreden van de muziekgroep Tawmat van Faysal Ithran. 

 

Met steun van