FMV - Oudstrijdersstraat 9 | 2140 Borgerhout (Antw) | T: 03 204 10 10 | secretariaat@fmv-vzw.be

 
 

Antwerpen

Antwerpen

Gepost in Activiteiten in Antwerpen

De tentoonstelling: 'DAKIRA: 50 jaar Marokkaanse migratie' zal vanaf dinsdag 18 februari 2014 te bezichtigen zijn in de Zuilenzaal in het Felixarchief. In een ruimte van 600 m² delen we de ruimte met de Unie van Turkse Verenigingen die naast ons zullen staan met hun tentoonstelling: 'MIRAS: 50 jaar Turkse migratie'. De ideale gelegenheid om de migratiegeschiedenis van de Marokkaanse en Turkse gemeenschap te leren kennen. 

Verschillende thema's worden in de tentoonstelling DAKIRA aangekaart. Het migratietraject vanaf het vertrek, de arbeidsplaatsen, de zoektocht naar huisvesting, het verenigingsleven, de reis naar Marokko en de tradities zullen uitgebreid aan bod komen. 

Getuigenissen, illustraties en voorwerpen doen de geschiedenis herleven! 

Praktisch 

Antwerpen (Felixarchief): 18/02/2014 - 16/04/2014 

Oude Leeuwenrui 29, 2000 Antwerpen 

De tentoonstelling kan bezocht worden van dinsdag tot en met vrijdag telkens van 09u00 tot 16u00

Extra opening: zondag 16 maart - zondag 30 maart - zondag 13 april: van 10u. tot 16u.

Inkom: gratis

Gids voor groepen vanaf 15 personen: 30 euro 

 

19.11.2013: Regionale bijeenkomst van de verenigingen in Antwerpen: bespreking en planning van de activiteiten van de ledenorganisaties in het kader van DAKIRA

19.02.2014: Academische lezing: kort na de feestelijke opening van de tentoonstelling organiseerden de Universiteit Antwerpen (CeMIS), KU Leuven (KADOC) een lezing en panelgesprek met als titel “Een halve eeuw Marokkaanse migratie, van een gedeelde geschiedenis naar een gedeelde toekomst”. Ter gelegenheid van de 50ste verjaardag stonden we stil bij de impact van deze grootschalige arbeidsmigratie. Verschillende stemmen uit het middenveld en de academische wereld kwamen aan bod om de Marokkaanse migratie in een ruimer wetenschappelijk en maatschappelijk kader te plaatsen. Deze activiteit ging door in het Felixpakhuis. Na het panelgesprek konden de talrijk gekomen deelnemers een bezoek brengen aan de tentoonstelling.

14.03.2014: Vrouwenfeest voor de vrouwen van de migratie: ‘Ode aan de vrouwen’: Internationale Vrouwendag wordt wereldwijd gehouden en op verschillende manieren gevierd (demonstraties, conferenties, feesten,..). FMV is ervan overtuigd dat de rol van de vrouw maatschappelijk gezien teveel wordt onderschat. De internationale vrouwendag was een ideaal moment om dit extra in de kijker te zetten. In het kader van 50 jaar Marokkaanse migratie hebben we vrouwen uit de migratie op het FMV uitgenodigd en hen extra in de bloementjes gezet. Centraal in het programma stonden de uiteenlopende migratieverhalen van de aanwezige vrouwen. Er werden rondetafels georganiseerd en begeleid door FMV-medewerkers. Er namen een 80-tal vrouwen aan deel.

15,16.03.2014: ‘De handen van Fatma’ in maart 2014 [moussem]: in 2009 maakte Michael De Cock samen met Rachida Lamrabet de theatervoorstelling Belga, een stuk over de eerste generatie mannen die in de jaren 1960 van vorige eeuw naar België kwamen. Belga ging in Casablanca in première en toerde daarna twee jaar door Vlaanderen, Wallonië en Marokko. Vijf jaar na Belga wordt met De handen van Fatma opnieuw een bijzonder verhaal verteld: dat van de eerste generatie Marokkaanse vrouwen die later hun mannen vergezelden naar hun nieuwe thuisland. De voorstelling werd vertoond op 15 en 16 maart 2014 in cc Berchem.

26.04.2014:‘Deugdzame stad’ [georganiseerd door Moussem]: kadert in een reeks ontmoetingen, gespreksavonden en debattenmet vooraanstaande Europese en Arabische sprekers, gebaseerd op ‘De deugdzame stad’ van filosoof Al Farabi. Niet de irrationaliteit en het extremisme, wel een gezonde visie op mens en maatschappij en een pleidooi voor kennis en tolerantie staan hier centraal. Dit evenement ging eveneens door in cc Berchem.

22.05.2014: Vrijwilligersdag van FMV: op deze dag worden alle vrijwilligers, over de regio’s heen, in de bloemetjes gezet. Dit jaar was er speciale aandacht voor DAKIRA. We hebben daartoe een “Huis van Herinnering” gemaakt in FMV. Om te sensibiliseren en het erfgoedbewustzijn te vergroten werden alle aanwezigen uitgenodigd tot een bezoekje aan deze kamer waarin allerlei voorwerpen, muziek, boeken en foto’s het verleden tot leven roepen. De aanwezigen konden eveneens een aantal migratieverhalen beluisteren via een videoprojectie. Dit initiatief werd zeer gesmaakt door de aanwezige bezoekers.

27.11.2014: Wetenschappelijke studiedag UA – KU Leuven: om het onderzoek naar de Marokkaanse migratie en gemeenschap in een groter perspectief te plaatsen, organiseerden CeMIS, het departement geschiedenis van de universiteit van Antwerpen, KADOC, IMMRC-KU Leuven in samenwerking met de Federatie van Marokkaanse Verenigingen op 27 november 2014 de multidisciplinaire studiedag “50 jaar Marokkaanse migratie, terugblik, stand van zaken en onderzoeksagenda voor de toekomst” waarbij de Marokkaanse migratie en gemeenschap vanuit onder meer cultuurhistorische, etnologische en sociologische invalshoeken werd benaderd. Vier boeiende sessies - (1) het historische perspectief op de Marokkaanse migratie, (2) kennisoverdracht en leeromgevingen (3) belangrijke levensloopmomenten en (4) inter- en transnationale identiteiten en praktijken - boden een caleidoscoop aan inzichten waarin culturele en religieuze praktijken als een rode draad doorheen het verhaal van deze gemeenschap loopt. De vier sessies boden een interessante kijk op diverse aspecten van de Marokkaanse migratie en gemeenschap. De papers werden verzameld met de doelstelling ze te publiceren in een wetenschappelijk verantwoorde uitgaven

‘Jukebox: Top 50 van 50 jaar Marokkaanse migratie’: Moussem bracht in het kader van 50 jaar Marokkaanse migratie een jukeboxband bijeen die de top 50 van 50 jaar Marokkaanse migratie live speelde. Deze top 50 werd samengesteld door het publiek zelf. Naar aanloop van de opening van DAKIRA konden geïnteresseerden hun top 10 naar Moussem doorsturen. Hieruit werd een top 50 gedestilleerd. Tijdens de openingsreceptie van DAKIRA in Antwerpen zorgde een liveband voor de muzikale noot. De band trad ook op 18 mei 2014 in Bozar op. Er zijn ook optredens voorzien voor de openingen van DAKIRA in Gent en Genk.

05.2015: Uitstap georganiseerd door Marobel vzw naar de begraafplaats het Schoonselhof met jongeren tussen 15 en 23 jaar ter herdenking van drie Marokkaanse oorlogsveteranen die er begraven liggen.

10.06.2015: Herdenking: De verenigingen Iben Sina en Ait Tabia vzw organiseerden in Antwerpen een herdenking rond de Slag bij Gembloux op 10 juni 2015. Aan de hand van een documentaire en verschillende sprekers werd de geschiedenis van Marokkaanse soldaten en hun inbreng tijdens WO II uitgelicht. De deelname van Marokkaanse soldaten aan de Tweede Wereldoorlog blijft nog grotendeels onbekend bij het brede publiek.

 

Met steun van