Brussel

Brussel

Gepost in Activiteiten in Brussel

Na drie maanden in Antwerpen te hebben gestaan is de rondreizend tentoonstelling 'DAKIRA, 50 jaar Marokkaanse migratie' in  Brussel gearriveerd. De tentoonstelling is vanaf 20 april tot en met 26 juni 2014 te bezoeken in de Sint-Gorikshallen (Halles Saint-Géry). 

 

Praktisch 

Brussel: Sint-Gorikshallen, Sint-Goriksplein 23, 1000 Brussel

20140418 143520 web1
Openingsdagen en openingsuren:

maandag tot en met zondag van 10u00 tot 18u00. 

inkom: gratis

Gids voor groepen vanaf 15 personen: 30 euro

 

 

 

 Expo Dakira.

20140418 165956 web

 

20140218 122515 resized 1

 

 

25.06.2013: Regionale bijeenkomst van de FMV-lidverenigingen Brussel: ontmoetings- en uitwisselingsmoment tussen lidverenigingen van de regio Brussel waarbij DAKIRA een centrale plaats innam: toelichting project en o.a. oproep tot het verzamelen van materiaal, mensen aanspreken om te worden geïnterviewd.

06.02.2014: Regionale bijeenkomst van de Brusselse lidverenigingen van FMV: toelichting bij het verloop van het project en uitwisseling over de mogelijke activiteiten in het kader van 50 jaar Marokkaanse migratie.

02.04.2014: Vorming voor de vrijwillige gidsen in Brussel: een 12-tal vrijwilligers namen deel aan deze vorming: toelichting bij het project, het doorlopen van het expotraject en wederzijdse verwachtingen. Deze vrijwilligers kwamen via de lidverenigingen in Brussel.

27.04.2014: Erfgoeddag: de jaarlijkse erfgoeddag had in 2014 ‘Grenzeloos’ als thema. Expo DAKIRA Brussel werd mee opgenomen in programmatie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

03.05.2014: tafelgesprek lidvereniging Larbreveillant (Brussel): tijdens deze activiteit werd stilgestaan op hoe vrouwen met een migratieachtergrond en van verschillende generaties, door het verschil in achtergrond, verschillend communiceren en hoe dit soms voor storingen in communicatie kan zorgen. Bewust zijn van die achtergrond is zeer belangrijk. Tegelijk zette de begeleidster van de sessie de rijkdom van een migratieachtergrond in de verf. Nadien werd de expo DAKIRA bezocht.

22.05.2014: Vrijwilligersdag van FMV: op deze dag worden alle vrijwilligers, over de regio’s heen, in de bloemetjes gezet. Dit jaar was er speciale aandacht voor DAKIRA. We hebben daartoe een “Huis van Herinnering” gemaakt in FMV. Om te sensibiliseren en het erfgoedbewustzijn te vergroten werden alle aanwezigen uitgenodigd tot een bezoekje aan deze kamer waarin allerlei voorwerpen, muziek, boeken en foto’s het verleden tot leven roepen. De aanwezigen konden eveneens een aantal migratieverhalen beluisteren via een videoprojectie. Dit initiatief werd zeer gesmaakt door de aanwezige bezoekers.

23.05.2014: Dag voor de vrouwen uit de migratie: op deze ontmoetingsdag op het FMV-secretariaat in Brussel vertelden de vrouwen uit de migratie elk hun migratieverhaal. Het doel van deze ontmoeting was om de verschillende migratietrajecten, de sociale ervaringen en de persoonlijke integratieprocessen die de vrouwen hebben meegemaakt met elkaar te delen. Er namen een 40-tal vrouwen aan deel. Dit waren vrouwen van Marokkaanse, Syrische en Guineese origine. 

24.05.2014: Activiteit lidvereniging AECD (Educatie, Cultuur en Dialoog): er waren een 40-tal mensen, mix van 1ste, 2de en 3de generatie. Twee mensen van de 1ste generatie zijn hun verhaal komen vertellen. Vanuit FMV hebben we toelichting gegeven bij de expo. Het viel op dat vele jongeren de geschiedenis van hun (groot)ouders amper of niet kennen.

De lidvereniging AMM (Brussel): heeft een lied gemaakt ter gelegenheid van 50 jaar Marokkaanse migratie en DAKIRA. Het lied wordt gezongen in o.m. het Nederlands, Arabisch, Berbers en Frans. Het lied verwoordt individuele migratieverhalen en bezingt tegelijk de rijkdom van de dubbele culturele identiteit van burgers uit de migratie.  https://www.youtube.com/watch?v=KgCqzZf83bs

Lidvereniging AYA (Brussel): werkt aan de voorbereiding van een theaterstuk over 50 jaar Marokkaanse migratie. Dit theaterstuk wordt gespeeld door doven en (slecht)horenden.  Ze voorzien een eerste try-out in het najaar 2014.