FMV - Oudstrijdersstraat 9 | 2140 Borgerhout (Antw) | T: 03 204 10 10 | secretariaat@fmv-vzw.be

 
 

Educatief pakket

 

 

Educatieve paketten zijn verschillende bronnen om een tentoonstelling te kunnen geven. Als gids kan u daarvan handig gebruik maken voor uw project.

Contacteer ons voor een educatief pakket!

Met steun van