FMV - Oudstrijdersstraat 9 | 2140 Borgerhout (Antw) | T: 03 204 10 10 | secretariaat@fmv-vzw.be

 
 

Gent

Gent

Gepost in Activiteiten in Gent

De tentoonstelling 'DAKIRA: 50 jaar Marokkaanse migratie' is in het najaar 2014 te bezichtigen in Gent. Het brede migratieverhaal wordt tentoon gesteld in het MIAT waar industrie, arbeid en textiel naadloos met elkaar verweven zijn.

Praktisch

MIAT (Polyvalente Ruimte): 02/09/2014 - 02/11/2014

Minnemeers 9, 9000 Gent

De tentoonstelling kan bezocht worden van dinsdag tot en met zondag van 10u00 tot 18u00.
Maandag is het museum gesloten.

 

01.10.2013: Ontbijtbijeenkomst van de vrouwenverenigingen Al Ihsaan en Al Noor: het ontbijt ging doorop FMV Gent. Op deze bijeenkomst stonden IQRA (onderwijsproject van FMV) en DAKIRA centraal. Bij de start van het nieuwe werkjaar werden deze projecten voor het voetlicht gebracht. Aan de hand van voorwerpen lichtten we toe wat er zoal nodig is aan materiaal voor het erfgoedproject. Dit bracht onmiddellijk een aantal verhalen en anekdotes naar boven. De bedoeling was om zicht te krijgen op het materiaalaanbod van onze leden en om hen warm te maken voor DAKIRA .

12.11.2013: Regionale bijeenkomst voor de vrouwenverenigingen in Gent: planning van activiteiten van de ledenorganisaties in het kader van DAKIRA.

14.11.2013: Gesprek met de Gentse lidvereniging Sream For Change: deze vereniging wilde in het kader van 50 jaar migratie een intergenerationele dialoog opstarten tussen jongeren en migranten van het eerste uur. Het gaat hier concreet om hun opa’s en oma’s en hun migratieverhaal. De bedoeling was om het migratieverhaal te duiden en op die manier ook het respect voor de realisatie van deze mensen te verhogen bij de jongeren met Marokkaanse roots. We planden gesprekken met de mensen van de organisatie Oqba en de ouderen en de jongeren van de vereniging SFC. 

27.11.2013: Filmvoorstelling van de ouderenvereniging Rots in de Branding: de film “Abrikozenboompjes” werd vertoond aan een aantal ouderen. Daarna volgde een gesprek over ouder worden in een vreemd land, dromen, realisaties en verdriet van migranten… De bedoeling was mensen te laten nadenken over hun oude dag in België. Ook de eventuele terugkeer en het doorbrengen van je oude dag in het geboorteland kreeg aandacht. Het idee van “nergens thuishoren” bracht veel emotie in de groep.

11 en 14.01.2014: Regionale bijeenkomsten voor mannen en voor vrouwen (op FMV Gent): bespreking van het DAKIRA-project in 2014 en afspraken over de verdere inbreng van de leden (materiaal, eventuele gidsen, verhalen…)

05.02.2014: Gesprek met lidvereniging Sream For Change: de organisatie bereidt een toneelstuk voor (over de verschillende generaties heen) dat we op de openingsreceptie van DAKIRA in Gent naar voor zouden kunnen brengen.

18.03.2014: Ontbijtbijeenkomst van vrouwenverenigingen: een paar vrouwen van de Gentse organisaties Al Ihsaan en Al Shiffaa focussen op DAKIRA en vertellen hun eigen verhaal. Dit geldt als een smaakmaker voor DAKIRA: vrouwen motiveren om hun migratietrajecten en -geschiedenis te vertellen en mee zijn met de stand van zaken van het erfgoedproject DAKIRA.

21.03.2014: Dag Tegen Racisme in Gent: FMV neemt hierin veel engagement. In het kader van DAKIRA nemen onze Gentse senioren van de organisatie Oqba het woord op het podium. Ze vertellen over hun ervaring en integratie in België. Alle aanwezigen dragen stroppen (idee FMV) om te tonen dat we allemaal Gentenaar zijn. De bedoeling is aandacht te vragen aan het grote publiek voor het migratieverhaal van de eerste generatie, respect te krijgen voor wat deze mensen hebben gerealiseerd en aantonen dat we allemaal wezenlijk deel uitmaken van deze maatschappij.   

27.05.2014: Première van de filmvoorstelling ‘Reis naar Marokko’ van onze lidvereniging  Nakhla: dit is het verhaal van de reisweg die de Marokkanen van de eerste generatie elk jaar maakten naar hun geboortestreek. Die reis wordt nu overgedaan door een gezin (mama met Marokkaanse roots en Vlaamse papa) met kinderen die hier zijn geboren en getogen. De voorstelling ging door bij de “Buren van de Abdij”. De film wordt op 10 juni op Canvas getoond. De bedoeling was, ter gelegenheid van 50 jaar migratie, een documentaire te maken over de traditionele reis naar het vaderland die de mensen met Marokkaanse roots elk jaar ondernemen. Tevens willen we de mensen een kijkje geven in het leven van de verschillende generaties Marokkanen. Het is zeker gelukt de verschillen in beleving tussen de generaties in beeld te brengen!

17.06.2014: Vergadering met het OCMW over het bereik van anderstalige senioren in de reguliere zorg: FMV en verschillende van haar verenigingen legden contacten om gezamenlijk activiteiten te organiseren in het kader van DAKIRA. Voorbeeld samen met Vlaamse senioren een iftarmaaltijd op 5 juli 2014 (i.s.m. de organisaties ACCG en ICC); kookmomenten met Vlaamse en anderstalige senioren in LDC Ten Hove (i.s.m.  de organisaties Al Ihsaan en Al Noor); bezoek van Vlaamse senioren op ontbijtmoment in oktober (i.s.m. de organisaties Al Ihsaan en Al Shiffaa); DAKIRA-tentoonstelling bezoeken in het MIAT met uitleg door Marokkaanse senioren van de organisatie Oqba en /of jongerenverenigingen SFC en ALWL; nagerechtennamiddag in LDC Thuishaven (Rots in de Branding). Het was de bedoeling om het aanbod beter bekend te maken bij allochtone senioren maar hierbij is het omgekeerde ook ruimschoots aan bod gekomen: de Vlaamse senioren kregen meer inzicht in de leefwereld van anderstalige senioren. Er werd een aantal concrete afspraken gemaakt voor het najaar in het kader van DAKIRA.

‘Jukebox: Top 50 van 50 jaar Marokkaanse migratie’: Moussem bracht in het kader van 50 jaar Marokkaanse migratie een jukeboxband bijeen die de top 50 van 50 jaar Marokkaanse migratie live speelde. Deze top 50 werd samengesteld door het publiek zelf. Naar aanloop van de opening van DAKIRA konden geïnteresseerden hun top 10 naar Moussem doorsturen. Hieruit werd een top 50 gedestilleerd. Tijdens de openingsreceptie van DAKIRA in Antwerpen zorgde een liveband voor de muzikale noot. De band trad ook op 18 mei 2014 in Bozar op. Er zijn ook optredens voorzien voor de openingen van DAKIRA in Gent en Genk.

Met steun van