FMV - Oudstrijdersstraat 9 | 2140 Borgerhout (Antw) | T: 03 204 10 10 | secretariaat@fmv-vzw.be

 
 

Leuven

Gepost in Activiteiten

Van 03/09/2015 t.e.m. 11/01/2015 is de expo DAKIRA te bezichtigen in KADOC  - Vlamingenstraat 39, 3000 Leuven 

De tentoonstelling wordt gelijktijdig getoond met de portrettenreeks 'Les Gazelles' van Malou Swinnen en er is een specifiek luik over de Marokkaanse gemeenschap in Leuven. 

 Tijdens de expo worden er allerlei workshops georganiseerd voor het publiek: henna schilderen, erfgoedwandeling door Leuven, Arabisch schrift, Marokkaanse theeceremonie, kennismaking met Islam, getuigenissen van bekeerde moslima's, dans en cultuur.  

http://www.erfgoedcelleuven.be/nl/dakira-50-jaar-marokkaanse-migratie

19.02.2014: Academische lezing: kort na de feestelijke opening van de tentoonstelling organiseerden de Universiteit Antwerpen (CeMIS), KU Leuven (KADOC) een lezing en panelgesprek met als titel “Een halve eeuw Marokkaanse migratie, van een gedeelde geschiedenis naar een gedeelde toekomst”. Ter gelegenheid van de 50ste verjaardag stonden we stil bij de impact van deze grootschalige arbeidsmigratie. Verschillende stemmen uit het middenveld en de academische wereld kwamen aan bod om de Marokkaanse migratie in een ruimer wetenschappelijk en maatschappelijk kader te plaatsen. Deze activiteit ging door in het Felixpakhuis. Na het panelgesprek konden de talrijk gekomen deelnemers een bezoek brengen aan de tentoonstelling.

27.11.2014: Wetenschappelijke studiedag UA – KU Leuven: om het onderzoek naar de Marokkaanse migratie en gemeenschap in een groter perspectief te plaatsen, organiseerden CeMIS, het departement geschiedenis van de universiteit van Antwerpen, KADOC, IMMRC-KU Leuven in samenwerking met de Federatie van Marokkaanse Verenigingen op 27 november 2014 de multidisciplinaire studiedag “50 jaar Marokkaanse migratie, terugblik, stand van zaken en onderzoeksagenda voor de toekomst” waarbij de Marokkaanse migratie en gemeenschap vanuit onder meer cultuurhistorische, etnologische en sociologische invalshoeken werd benaderd. Vier boeiende sessies - (1) het historische perspectief op de Marokkaanse migratie, (2) kennisoverdracht en leeromgevingen (3) belangrijke levensloopmomenten en (4) inter- en transnationale identiteiten en praktijken - boden een caleidoscoop aan inzichten waarin culturele en religieuze praktijken als een rode draad doorheen het verhaal van deze gemeenschap loopt. De vier sessies boden een interessante kijk op diverse aspecten van de Marokkaanse migratie en gemeenschap. De papers werden verzameld met de doelstelling ze te publiceren in een wetenschappelijk verantwoorde uitgave.

31.01.2015: Op vraag van de dienst Diversiteit van de stad Leuven stelde projectpartner KADOC in overleg met de coördinator van FMV op het inspraakforum Bruggen bouwen tussen culturen het DAKIRA-project voor als voorbeeld van een good-practice samenwerking tussen een socioculturele organisatie en een collectie-beherende erfgoedinstelling.

25.10.2015 Afsluiting van de expo in Leuven met een Marokkaanse souk waaraan verschillende handelaars met Marokkaanse achtergrond deelnemen met aansluitend een gespreksavond en optreden van de muziekgroep Tawmat van Faysal Ithran.