FMV - Oudstrijdersstraat 9 | 2140 Borgerhout (Antw) | T: 03 204 10 10 | secretariaat@fmv-vzw.be

 
 

Activiteiten

Sint-Niklaas

Gepost in Activiteiten

Van 23 december 2015 tot 25 januari 2015 is de DAKIRA tentoonstelling te bezichtigen in de tentoonstellingszaal Zwijgershoek te Sint Niklaas

Samen met DAKIRA kan u ook genieten van de aansluitende tetoonstelling over 50 jaar Turkse migratie 'Miras' en foto's en verhalen van gastarbeiders in het Waasland door Karel Heirbout 'De Roestduivels'

Er worden rondleidingen met gids aangeboden

Zondag 28 december vindt er een familiedag plaats met rondleiding en activiteiten

Meer informatie vindt u op http://www.sint-niklaas.be/nieuws/expo-50-jaar-migratie-miras-dakira-en-de-roestduivels

 

 

Leuven

Gepost in Activiteiten

Van 03/09/2015 t.e.m. 11/01/2015 is de expo DAKIRA te bezichtigen in KADOC  - Vlamingenstraat 39, 3000 Leuven 

De tentoonstelling wordt gelijktijdig getoond met de portrettenreeks 'Les Gazelles' van Malou Swinnen en er is een specifiek luik over de Marokkaanse gemeenschap in Leuven. 

 Tijdens de expo worden er allerlei workshops georganiseerd voor het publiek: henna schilderen, erfgoedwandeling door Leuven, Arabisch schrift, Marokkaanse theeceremonie, kennismaking met Islam, getuigenissen van bekeerde moslima's, dans en cultuur.  

http://www.erfgoedcelleuven.be/nl/dakira-50-jaar-marokkaanse-migratie

19.02.2014: Academische lezing: kort na de feestelijke opening van de tentoonstelling organiseerden de Universiteit Antwerpen (CeMIS), KU Leuven (KADOC) een lezing en panelgesprek met als titel “Een halve eeuw Marokkaanse migratie, van een gedeelde geschiedenis naar een gedeelde toekomst”. Ter gelegenheid van de 50ste verjaardag stonden we stil bij de impact van deze grootschalige arbeidsmigratie. Verschillende stemmen uit het middenveld en de academische wereld kwamen aan bod om de Marokkaanse migratie in een ruimer wetenschappelijk en maatschappelijk kader te plaatsen. Deze activiteit ging door in het Felixpakhuis. Na het panelgesprek konden de talrijk gekomen deelnemers een bezoek brengen aan de tentoonstelling.

27.11.2014: Wetenschappelijke studiedag UA – KU Leuven: om het onderzoek naar de Marokkaanse migratie en gemeenschap in een groter perspectief te plaatsen, organiseerden CeMIS, het departement geschiedenis van de universiteit van Antwerpen, KADOC, IMMRC-KU Leuven in samenwerking met de Federatie van Marokkaanse Verenigingen op 27 november 2014 de multidisciplinaire studiedag “50 jaar Marokkaanse migratie, terugblik, stand van zaken en onderzoeksagenda voor de toekomst” waarbij de Marokkaanse migratie en gemeenschap vanuit onder meer cultuurhistorische, etnologische en sociologische invalshoeken werd benaderd. Vier boeiende sessies - (1) het historische perspectief op de Marokkaanse migratie, (2) kennisoverdracht en leeromgevingen (3) belangrijke levensloopmomenten en (4) inter- en transnationale identiteiten en praktijken - boden een caleidoscoop aan inzichten waarin culturele en religieuze praktijken als een rode draad doorheen het verhaal van deze gemeenschap loopt. De vier sessies boden een interessante kijk op diverse aspecten van de Marokkaanse migratie en gemeenschap. De papers werden verzameld met de doelstelling ze te publiceren in een wetenschappelijk verantwoorde uitgave.

31.01.2015: Op vraag van de dienst Diversiteit van de stad Leuven stelde projectpartner KADOC in overleg met de coördinator van FMV op het inspraakforum Bruggen bouwen tussen culturen het DAKIRA-project voor als voorbeeld van een good-practice samenwerking tussen een socioculturele organisatie en een collectie-beherende erfgoedinstelling.

25.10.2015 Afsluiting van de expo in Leuven met een Marokkaanse souk waaraan verschillende handelaars met Marokkaanse achtergrond deelnemen met aansluitend een gespreksavond en optreden van de muziekgroep Tawmat van Faysal Ithran. 

Kalender

Gepost in Activiteiten

25.06.2013: Regionale bijeenkomst van de FMV-lidverenigingen Brussel: ontmoetings- en uitwisselingsmoment tussen lidverenigingen van de regio Brussel waarbij DAKIRA een centrale plaats innam: toelichting project en o.a. oproep tot het verzamelen van materiaal, mensen aanspreken om te worden geïnterviewd.

 

01.10.2013: Ontbijtbijeenkomst van de vrouwenverenigingen Al Ihsaan en Al Noor: het ontbijt ging doorop FMV Gent. Op deze bijeenkomst stonden IQRA (onderwijsproject van FMV) en DAKIRA centraal. Bij de start van het nieuwe werkjaar werden deze projecten voor het voetlicht gebracht. Aan de hand van voorwerpen lichtten we toe wat er zoal nodig is aan materiaal voor het erfgoedproject. Dit bracht onmiddellijk een aantal verhalen en anekdotes naar boven. De bedoeling was om zicht te krijgen op het materiaalaanbod van onze leden en om hen warm te maken voor DAKIRA .

 

12.11.2013: Regionale bijeenkomst voor de vrouwenverenigingen in Gent: planning van activiteiten van de ledenorganisaties in het kader van DAKIRA.

 

14.11.2013: Gesprek met de Gentse lidvereniging Sream For Change: deze vereniging wilde in het kader van 50 jaar migratie een intergenerationele dialoog opstarten tussen jongeren en migranten van het eerste uur. Het gaat hier concreet om hun opa’s en oma’s en hun migratieverhaal. De bedoeling was om het migratieverhaal te duiden en op die manier ook het respect voor de realisatie van deze mensen te verhogen bij de jongeren met Marokkaanse roots. We planden gesprekken met de mensen van de organisatie Oqba en de ouderen en de jongeren van de vereniging SFC.

 

19.11.2013: Regionale bijeenkomst van de verenigingen in Antwerpen: bespreking enplanning van de activiteiten van de ledenorganisaties in het kader van DAKIRA.

 

27.11.2013: Filmvoorstelling van de ouderenvereniging Rots in de Branding: de film “Abrikozenboompjes” werd vertoond aan een aantal ouderen. Daarna volgde een gesprek over ouder worden in een vreemd land, dromen, realisaties en verdriet van migranten…

De bedoeling was mensen te laten nadenken over hun oude dag in België. Ook de eventuele terugkeer en het doorbrengen van je oude dag in het geboorteland kreeg aandacht. Het idee van “nergens thuishoren” bracht veel emotie in de groep.

 

11 en 14.01.2014: Regionale bijeenkomsten voor mannen en voor vrouwen (op FMV Gent): bespreking van het DAKIRA-project in 2014 en afspraken over de verdere inbreng van de leden (materiaal, eventuele gidsen, verhalen…)

 

05.02.2014: Gesprek met lidvereniging Sream For Change: de organisatie bereidt een toneelstuk voor (over de verschillende generaties heen) dat we op de openingsreceptie van DAKIRA in Gent naar voor zouden kunnen brengen.

 

06.02.2014: Regionale bijeenkomst van de Brusselse lidverenigingen van FMV: toelichting bij het verloop van het project en uitwisseling over de mogelijke activiteiten in het kader van 50 jaar Marokkaanse migratie.

 

12, 13 en 14.02.2014:‘Ghazal-Arabische liefdespoëzie’ [georganiseerd door Moussem]: Arabische poëzie heeft de liefde altijd al zonder enige schroom verheerlijkt. De poëzievorm ghazal doet daar nog eens een passioneel schepje bovenop. Ghazalmeester Saadi Youssef ontleedde samen met andere dichters de liefde in al haar facetten in de aanloop naar Valentijn.

 

19.02.2014: Academische lezing: kort na de feestelijke opening van de tentoonstelling organiseerden de Universiteit Antwerpen (CeMIS), KU Leuven (KADOC) een lezing en panelgesprek met als titel “Een halve eeuw Marokkaanse migratie, van een gedeelde geschiedenis naar een gedeelde toekomst”. Ter gelegenheid van de 50ste verjaardag stonden we stil bij de impact van deze grootschalige arbeidsmigratie. Verschillende stemmen uit het middenveld en de academische wereld kwamen aan bod om de Marokkaanse migratie in een ruimer wetenschappelijk en maatschappelijk kader te plaatsen. Deze activiteit ging door in het Felixpakhuis. Na het panelgesprek konden de talrijk gekomen deelnemers een bezoek brengen aan de tentoonstelling.

 

14.03.2014: Vrouwenfeest voor de vrouwen van de migratie: ‘Ode aan de vrouwen’:

Internationale Vrouwendag wordt wereldwijd gehouden en op verschillende manieren gevierd (demonstraties, conferenties, feesten,..). FMV is ervan overtuigd dat de rol van de vrouw maatschappelijk gezien teveel wordt onderschat. De internationale vrouwendag was een ideaal moment om dit extra in de kijker te zetten. In het kader van 50 jaar Marokkaanse migratie hebben we vrouwen uit de migratie op het FMV uitgenodigd en hen extra in de bloementjes gezet. Centraal in het programma stonden de uiteenlopende migratieverhalen van de aanwezige vrouwen. Er werden rondetafels georganiseerd en begeleid door FMV-medewerkers. Er namen een 80-tal vrouwen aan deel.

 

15,16.03.2014: ‘De handen van Fatma’ in maart 2014 [moussem]: in 2009 maakte Michael De Cock samen met Rachida Lamrabet de theatervoorstelling Belga, een stuk over de eerste generatie mannen die in de jaren 1960 van vorige eeuw naar België kwamen. Belga ging in Casablanca in première en toerde daarna twee jaar door Vlaanderen, Wallonië en Marokko. Vijf jaar na Belga wordt met De handen van Fatma opnieuw een bijzonder verhaal verteld: dat van de eerste generatie Marokkaanse vrouwen die later hun mannen vergezelden naar hun nieuwe thuisland. De voorstelling werd vertoond op 15 en 16 maart 2014 in cc Berchem.

18.03.2014: Ontbijtbijeenkomst van vrouwenverenigingen: een paar vrouwen van de Gentse organisaties Al Ihsaan en Al Shiffaa focussen op DAKIRA en vertellen hun eigen verhaal. Dit geldt als een smaakmaker voor DAKIRA: vrouwen motiveren om hun migratietrajecten en -geschiedenis te vertellen en mee zijn met de stand van zaken van het erfgoedproject DAKIRA.

21.03.2014: Dag Tegen Racisme in Gent: FMV neemt hierin veel engagement. In het kader van DAKIRA nemen onze Gentse senioren van de organisatie Oqba het woord op het podium. Ze vertellen over hun ervaring en integratie in België. Alle aanwezigen dragen stroppen (idee FMV) om te tonen dat we allemaal Gentenaar zijn. De bedoeling is aandacht te vragen aan het grote publiek voor het migratieverhaal van de eerste generatie, respect te krijgen voor wat deze mensen hebben gerealiseerd en aantonen dat we allemaal wezenlijk deel uitmaken van deze maatschappij.   

 

02.04.2014: Vorming voor de vrijwillige gidsen in Brussel: een 12-tal vrijwilligers namen deel aan deze vorming: toelichting bij het project, het doorlopen van het expotraject en wederzijdse verwachtingen. Deze vrijwilligers kwamen via de lidverenigingen in Brussel.

 

26.04.2014:‘Deugdzame stad’ [georganiseerd door Moussem]: kadert in een reeks ontmoetingen, gespreksavonden en debattenmet vooraanstaande Europese en Arabische sprekers, gebaseerd op ‘De deugdzame stad’ van filosoof Al Farabi. Niet de irrationaliteit en het extremisme, wel een gezonde visie op mens en maatschappij en een pleidooi voor kennis en tolerantie staan hier centraal. Dit evenement ging eveneens door in cc Berchem.

 

27.04.2014: Erfgoeddag: de jaarlijkse erfgoeddag had in 2014 ‘Grenzeloos’ als thema. Expo DAKIRA Brussel werd mee opgenomen in programmatie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

 

03.05.2014: tafelgesprek lidvereniging Larbreveillant (Brussel): tijdens deze activiteit werd stilgestaan op hoe vrouwen met een migratieachtergrond en van verschillende generaties, door het verschil in achtergrond, verschillend communiceren en hoe dit soms voor storingen in communicatie kan zorgen. Bewust zijn van die achtergrond is zeer belangrijk. Tegelijk zette de begeleidster van de sessie de rijkdom van een migratieachtergrond in de verf. Nadien werd de expo DAKIRA bezocht.

 

22.05.2014: Vrijwilligersdag van FMV: op deze dag worden alle vrijwilligers, over de regio’s heen, in de bloemetjes gezet. Dit jaar was er speciale aandacht voor DAKIRA. We hebben daartoe een “Huis van Herinnering” gemaakt in FMV. Om te sensibiliseren en het erfgoedbewustzijn te vergroten werden alle aanwezigen uitgenodigd tot een bezoekje aan deze kamer waarin allerlei voorwerpen, muziek, boeken en foto’s het verleden tot leven roepen. De aanwezigen konden eveneens een aantal migratieverhalen beluisteren via een videoprojectie. Dit initiatief werd zeer gesmaakt door de aanwezige bezoekers.

 

23.05.2014: Dag voor de vrouwen uit de migratie: op deze ontmoetingsdag op het FMV-secretariaat in Brussel vertelden de vrouwen uit de migratie elk hun migratieverhaal. Het doel van deze ontmoeting was om de verschillende migratietrajecten, de sociale ervaringen en de persoonlijke integratieprocessen die de vrouwen hebben meegemaakt met elkaar te delen. Er namen een 40-tal vrouwen aan deel. Dit waren vrouwen van Marokkaanse, Syrische en Guineese origine. 

 

24.05.2014: Activiteit lidvereniging AECD (Educatie, Cultuur en Dialoog): er waren een 40-tal mensen, mix van 1ste, 2de en 3de generatie. Twee mensen van de 1ste generatie zijn hun verhaal komen vertellen. Vanuit FMV hebben we toelichting gegeven bij de expo. Het viel op dat vele jongeren de geschiedenis van hun (groot)ouders amper of niet kennen.

 

27.05.2014: Première van de filmvoorstelling ‘Reis naar Marokko’ van onze lidvereniging  Nakhla: dit is het verhaal van de reisweg die de Marokkanen van de eerste generatie elk jaar maakten naar hun geboortestreek. Die reis wordt nu overgedaan door een gezin (mama met Marokkaanse roots en Vlaamse papa) met kinderen die hier zijn geboren en getogen. De voorstelling ging door bij de “Buren van de Abdij”. De film wordt op 10 juni op Canvas getoond. De bedoeling was, ter gelegenheid van 50 jaar migratie, een documentaire te maken over de traditionele reis naar het vaderland die de mensen met Marokkaanse roots elk jaar ondernemen. Tevens willen we de mensen een kijkje geven in het leven van de verschillende generaties Marokkanen. Het is zeker gelukt de verschillen in beleving tussen de generaties in beeld te brengen!

 

17.06.2014: Vergadering met het OCMW over het bereik van anderstalige senioren in de reguliere zorg: FMV en verschillende van haar verenigingen legden contacten om gezamenlijk activiteiten te organiseren in het kader van DAKIRA. Voorbeeld samen met Vlaamse senioren een iftarmaaltijd op 5 juli 2014 (i.s.m. de organisaties ACCG en ICC); kookmomenten met Vlaamse en anderstalige senioren in LDC Ten Hove (i.s.m.  de organisaties Al Ihsaan en Al Noor); bezoek van Vlaamse senioren op ontbijtmoment in oktober (i.s.m. de organisaties Al Ihsaan en Al Shiffaa); DAKIRA-tentoonstelling bezoeken in het MIAT met uitleg door Marokkaanse senioren van de organisatie Oqba en /of jongerenverenigingen SFC en ALWL; nagerechtennamiddag in LDC Thuishaven (Rots in de Branding). Het was de bedoeling om het aanbod beter bekend te maken bij allochtone senioren maar hierbij is het omgekeerde ook ruimschoots aan bod gekomen: de Vlaamse senioren kregen meer inzicht in de leefwereld van anderstalige senioren. Er werd een aantal concrete afspraken gemaakt voor het najaar in het kader van DAKIRA.

27.11.2014: Wetenschappelijke studiedag UA – KU Leuven: om het onderzoek naar de Marokkaanse migratie en gemeenschap in een groter perspectief te plaatsen, organiseerden CeMIS, het departement geschiedenis van de universiteit van Antwerpen, KADOC, IMMRC-KU Leuven in samenwerking met de Federatie van Marokkaanse Verenigingen op 27 november 2014 de multidisciplinaire studiedag “50 jaar Marokkaanse migratie, terugblik, stand van zaken en onderzoeksagenda voor de toekomst” waarbij de Marokkaanse migratie en gemeenschap vanuit onder meer cultuurhistorische, etnologische en sociologische invalshoeken werd benaderd. Vier boeiende sessies - (1) het historische perspectief op de Marokkaanse migratie, (2) kennisoverdracht en leeromgevingen (3) belangrijke levensloopmomenten en (4) inter- en transnationale identiteiten en praktijken - boden een caleidoscoop aan inzichten waarin culturele en religieuze praktijken als een rode draad doorheen het verhaal van deze gemeenschap loopt. De vier sessies boden een interessante kijk op diverse aspecten van de Marokkaanse migratie en gemeenschap. De papers werden verzameld met de doelstelling ze te publiceren in een wetenschappelijk verantwoorde uitgave.

 

De lidvereniging AMM (Brussel): heeft een lied gemaakt ter gelegenheid van 50 jaar Marokkaanse migratie en DAKIRA. Het lied wordt gezongen in o.m. het Nederlands, Arabisch, Berbers en Frans. Het lied verwoordt individuele migratieverhalen en bezingt tegelijk de rijkdom van de dubbele culturele identiteit van burgers uit de migratie.  https://www.youtube.com/watch?v=KgCqzZf83bs

Lidvereniging AYA (Brussel): werkt aan de voorbereiding van een theaterstuk over 50 jaar Marokkaanse migratie. Dit theaterstuk wordt gespeeld door doven en (slecht)horenden.  Ze voorzien een eerste try-out in het najaar 2014.

‘Jukebox: Top 50 van 50 jaar Marokkaanse migratie’: Moussem bracht in het kader van 50 jaar Marokkaanse migratie een jukeboxband bijeen die de top 50 van 50 jaar Marokkaanse migratie live speelde. Deze top 50 werd samengesteld door het publiek zelf. Naar aanloop van de opening van DAKIRA konden geïnteresseerden hun top 10 naar Moussem doorsturen. Hieruit werd een top 50 gedestilleerd. Tijdens de openingsreceptie van DAKIRA in Antwerpen zorgde een liveband voor de muzikale noot. De band trad ook op 18 mei 2014 in Bozar op. Er zijn ook optredens voorzien voor de openingen van DAKIRA in Gent en Genk.

05.2015: Uitstap georganiseerd door Marobel vzw naar de begraafplaats het Schoonselhof met jongeren tussen 15 en 23 jaar ter herdenking van drie Marokkaanse oorlogsveteranen die er begraven liggen.

 

10.06.2015: Herdenking: De verenigingen Iben Sina en Ait Tabia vzw organiseerden in Antwerpen een herdenking rond de Slag bij Gembloux op 10 juni 2015. Aan de hand van een documentaire en verschillende sprekers werd de geschiedenis van Marokkaanse soldaten en hun inbreng tijdens WO II uitgelicht. De deelname van Marokkaanse soldaten aan de Tweede Wereldoorlog blijft nog grotendeels onbekend bij het brede publiek.

31.01.2015: Op vraag van de dienst Diversiteit van de stad Leuven stelde projectpartner KADOC in overleg met de coördinator van FMV op het inspraakforum Bruggen bouwen tussen culturen het DAKIRA-project voor als voorbeeld van een good-practice samenwerking tussen een socioculturele organisatie en een collectie-beherende erfgoedinstelling.

Dakira - koffertentoonstelling

Gepost in Activiteiten

Flyer recto 
De DAKIRA - koffertentoonstelling geeft u de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier rond het thema migratie te werken. De koffer bevat 8 banners waarop verschillende thema's met betrekking tot de Marokkaanse migratie aan bod komen: tewerkstelling, huisvesting, sociaal leven, cultuur, tradities, de toekomst. De banners zijn oprolbaar en zeer gemakkelijk met de auto te vervoeren. Er hoort een educatief pakket bij met vragen, weetjes en opdrachten om in groep te werken rond het thema migratie. Met onze publicatie over de geschiedenis van Marokkaanse migratie in België krijgt u ook voldoende achtergrond informatie om rond dit thema binnen uw klas, school of organisatie aan de slag te gaan. 
 
Om deze koffertentoonstelling uit te lenen kan u terecht bij onze verschillende secretariaten: 
 
FMV Gent - Pannestraat 1 - 9000 Gent
FMV Brussel - Hovenierstraat 82 - 1081 Koekelberg (de tentoonstelling is beschikbaar in het Nederlands en het Frans)
FMV Antwerpen - Oudstrijderstraat 9 - 2140 Borgerhout
 
Indien u interesse heeft in onze mobiele kofferexpo dan horen wij het graag. We zijn steeds enthousiast om samen te werken rond het thema migratie en erfgoed.  We bieden tevens vorming en begeleiding aan bij het gebruik van de koffertentoonstelling. 
 
 

Maasmechelen

Gepost in Activiteiten

De expo is blijven rondreizen, momenteel kan je de expo in het cultureel centrum van Maasmechelen bezoeken.  De expo loopt van 25 april 2015 t.e.m. zaterdag 30 mei 2015.
 
Praktisch: 
Cultuurcentrum, Koninginnelaan 42, 3630 Maasmechelen. www.ccmaasmechelen.be

De tentoonstelling kan bezocht worden van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 13u tot 20u.
Zaterdag van 10u tot 12u en van 14u tot 17u
De expo is gesloten op alle zondagen en op 1, 14, 23 en 25 mei 
 

Meer artikelen...