FMV - Oudstrijdersstraat 9 | 2140 Borgerhout (Antw) | T: 03 204 10 10 | secretariaat@fmv-vzw.be

 
 

Educatief pakket

Educatief pakket tentoonstelling

Gepost in Educatief Materiaal

Zowel voor DAKIRA de reizende expo als de koffertentoonstelling werd educatief materiaal ontwikkeld om de materie aan jongeren en binnen het onderwijs toegankelijk te maken. 

Voor de expo kan gebruik worden gemaakt van het pakket met verschillende vragen gelinkt aan de thema's: het vertrek, arbeid, huisvesting,  het verenigingsleven en politieke participatie, heimwee en liefde, feesten en tradities. Het zet de leerlingen aan kritisch na te denken over migratie maar het vergroot eveneens hun kennis over het migratietraject, de culturele praktijken en de sociale context en inbedding van de Marokkaanse gemeenschap als onderdeel van en binnen de Vlaamse samenleving.  

Ook bij de koffertentoonstelling werd een educatief pakket uitgewerkt. In de eerste plaats is dit gericht tot jongeren vanaf 15 jaar. Het educatief pakket bevat weetjes, vragen, opdrachten en ideeën over migratie en is zo ontworpen dat er ruimte is voor elke organisatie of school om hiermee een eigen richting uit te gaan. Het educatief pakket zet in de eerste plaats aan tot reflectie over wat migratie betekent voor de  geschiedenis van Vlaanderen en België maar ook over de plaats van migratie in onze huidige samenleving. De koffertentoonstelling fungeert op die manier ook als een trigger om andere migratieverhalen en geschiedenissen in het relaas te betrekken. Het is een interactief model dat contextuele informatie voorziet en stimuleert tot nadenken en doen doordat het de deelnemers/jongeren aangezet tot verzamelen van erfgoed en verhalen uit hun eigen omgeving. De toegankelijkheid van de tentoonstelling op het vlak van thematiek en vormgeving verhoogt de betrokkenheid.

 

Educatief pakket DAKIRA koffertentoonstelling

 

 

 

Educatieve paketten zijn verschillende bronnen om een tentoonstelling te kunnen geven. Als gids kan u daarvan handig gebruik maken voor uw project.

Contacteer ons voor een educatief pakket!

Met steun van