FMV - Oudstrijdersstraat 9 | 2140 Borgerhout (Antw) | T: 03 204 10 10 | secretariaat@fmv-vzw.be

 
 

Op 17 februari 1964 ondertekenden België en Marokko een verdrag over de werving van Marokkaanse arbeiders voor de Belgische industrie. De 50ste verjaardag van dat akkoord in 2014 vormde voor de Federatie van Marokkaanse Verenigingen (FMV) en haar aangesloten ledenorganisaties een unieke aanleiding om een initiatief te nemen rond het erfgoed en de geschiedenis van de Vlaams-Marokkaanse gemeenschap. Dat project werd uiteindelijk DAKIRA (herinnering) gedoopt en kon van start gaan in het voorjaar van 2013...

DAKIRA brengt een overzichtelijk verhaal, goed geïnformeerd, maar ook toegankelijk voor het brede publiek. Dat verhaal is natuurlijk niet volledig. Daarvoor is het (historisch) Vlaams wetenschappelijk onderzoek nog te weinig gevorderd en bevat het te veel hiaten. In vergelijking met bijvoorbeeld de buurlanden Frankrijk en Nederland, werden in de Vlaams-Marokkaanse gemeenschap ook nog nauwelijks erfgoedinitiatieven ontplooid. Veel interessante voorwerpen, getuigenissen en documenten blijven nog verborgen. DAKIRA hoopt dat mee te verhelpen. De tentoonstelling, brochure en andere instrumenten zetten aan tot meer erfgoedbewustzijn. Het project hoopt dat uit reflectie en dialoog een nieuwe dynamiek kan groeien, die aanzet om sporen te ontdekken en te ontsluiten.

De overzichtstentoonstelling werd in 2014-2015 in zeven steden getoond. Als afgeleide van deze grote expositie realiseerde het FMV in de loop van 2015 een koffertentoonstelling die vanaf 2016 op tal van andere locaties in Vlaanderen en Brussel kan worden opgesteld. Naast deze expo’s belicht een begeleidende publicatie het verhaal van de Marokkaanse migratie en de Marokkaanse gemeenschap in Vlaanderen. Deze publicatie kan ook als een cataloog van de tentoonstelling worden beschouwd en bevat onder andere reproducties van de belangrijkste tentoongestelde stukken. Ook hiermee wenst DAKIRA referenties aan te bieden en impulsen te geven aan onderzoek en erfgoedzorg.

Doorheen het traject mondde DAKIRA – HERINNERING 50 jaar Marokkaanse migratie (1964-2014) uit in een overzichtstentoonstelling en afgeleide kofferexpositie, een publicatie, een informatieve website, een educatief aanbod voor schoolgaande jongeren en diverse culturele evenementen verspreid over verschillende locaties in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (zie kalender). 

Dit project is mogelijk gemaakt met de steun van de Vlaamse Overheid: Agentschap Kunsten en Erfgoed, De Vlaamse Gemeenschapscommissie en Erfgoedcel Mijn-erfgoed. Inhoudelijk kreeg het project mee vorm door: KADOC KU-Leuven, Moussem Nomadisch Cultuur en Kunstencentrum, MIAT, C-MINE, De Centrale, Mijn-erfgoed. Ook alle vrijwiligers en lidafdelingen van de Federatie van Marokkaanse Verenigingen zijn wij dankbaar voor hun inbreng! 


Met steun van